Privacy verklaring

In deze privacyverklaring omschrijft Uppruna welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden gebruikt.

Uppruna doet zijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat:

 • Zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens;
 • Uppruna als enige toegang heeft tot uw gegevens;
 • Uppruna heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
 • Uppruna zal zonder toestemming van betrokkene(n)/cliënt nooit informatie aan derden verstrekken.

Websitebezoekers:

 • IP adressen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Registratie of vragen via de website:

 • Naam contactpersoon: om op de juiste manier aan te kunnen spreken;
 • Telefoonnummer: om contact op te nemen bij eventuele vragen en/of voor het maken van afspraken;
 • E-mailadres: om een bevestiging te kunnen sturen van een afspraak, een aanmelding, het toesturen van de factuur, een offerte of om informatie toe te sturen;
 • Inhoud van (e-mail) correspondentie, waaronder social media, om te kunnen corresponderen.

Factuurgegevens:

 • Voor workshops, coaching sessies, teamevents, groei midweek om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Bij vragen of klachten:

 • Als u vragen en/of klachten heeft of een verzoek wenst in te dienen, dan kunt u contact opnemen met Uppruna.