Systemische therapie / opstellingen

Harmonie en evenwicht

Overal in de maatschappij vormen mensen met elkaar verbanden, zoals het familie-, school-, werk- of verenigingsverband. Dit noemen we systemen. Tussen de leden van het systeem speelt, veelal onbewust, de dynamiek een belangrijke rol. Hieruit ontstaan patronen die in sterke mate bepalend zijn voor je individuele gedrag. Waarom doe jij de dingen zoals je ze doet?

Elk systeem streeft naar harmonie en evenwicht benoemd in drie basiswetten:

  • Alles en iedereen hoort erbij en heeft een eigen plek;
  • Balans in geven en nemen;
  • Er is een duidelijke ordening.

Als er in het systeem tegen deze wetten in wordt gehandeld ontstaan er verstoringen. Dit heeft weer negatieve effecten op een aantal mensen binnen het systeem, die onbewust proberen het weer goed te maken. Door te gaan werken aan een verstoring ontstaat er ruimte voor acceptatie en verandering.

Opstelling

Door middel van een opstelling help ik je inzicht te krijgen in verborgen relaties en de mogelijke patronen te herkennen en indien mogelijk ook weg te nemen. Je wordt je meer bewust van de patronen waardoor je er mogelijk gemakkelijker mee overweg kunt.

Bij een opstelling werk je met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, eventueel geholpen door voorwerpen of personen die iemand representeren in het veld te zetten. Het krachtenveld wordt letterlijk zichtbaar en voelbaar.

Met of zonder paarden

Een opstelling kan zowel binnen als buiten plaatsvinden. Buiten met en tussen de paarden krijgt het een extra dimensie. Een paard is namelijk van nature gericht op het hele systeem (kudde) en zal vanuit zijn natuurlijke hang naar evenwicht in contact met de mens direct reageren op verstoringen in het systeem en de mate van (in)congruentie tussen ons bewuste en onbewuste. Het paard spiegelt zo’n verstoring door de systeemdruk te volgen. Het zal dan gedrag vertonen wat door de deelnemer of het systeem gezien moet worden om zelf in balans te komen of om het systeem te herstellen. De bijdrage van paarden in een opstelling is echt heel bijzonder en van toegevoegde waarde.

Erachter komen waarom jij de dingen doet zoals je ze doet?

Ontdek jouw patronen en hoe jouw (familie) systeem eruit ziet. Aanmelden kan via het contactformulier of mail naar info@uppruna.nl